Opieka Pielęgniarska

Opieka nad obłożnie i przewlekle chorym przebywającym w domu.

Świadczenia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej obejmują:

  • Edukacja rodziny w zakresie opieki nad chorym

  • Wykonanie zleceń lekarza rodzinnego

  • Pobieranie materiału do badań diagnostycznych

  • Zmiana opatrunku

  • Edukacja w zakresie samoopieki